Eline van Rijn

De Amazone – Eline van Rijn
Facilitaire coördinatie
Kadermaker

Email: kernkrachtnu@gmail.com

Wat is jouw “beroeps” naam?: Psychosomatisch Fysiotherapeut
Wat is jouw bedrijfsnaam?: KERN
Wat is je missie, motto of levenswijsheid?: Ik biedt je keuzevrijheid door je via de taal van je lichaam, in het hier en nu, in contact te brengen met je onderbewuste patronen. Zodra zo’n patroon een goede bekende van je wordt kun je ervoor kiezen de patroon-kwaliteit in te zetten of juist alternatief gedrag in te zetten.
Binnen een warme en humorvolle zetting wordt je uitgenodigd deze alternatieven te ondekken en ze te gaan leven. Door dit anders doen bouw je andere ervaringen op en ontstaat er een andere imprint in je brein. Deze imprint wordt de toegang tot vrije keuze. Alsof er een heel ander universum voor je open gaat, weg uit de matrix van je verleden.
Wat bied je in het vijfde huis (welke workshop(s), training(en) en/ of coaching)?: Ik werk via privé sessies, die (deels) vergoed worden door je verzekeraar, en groepslessen Dansante, Contact en Instemming, Patronen in Contact, Parengroep the great Gift.
Ik werk aan huis en in de praktijk.
Ik werk met jou als je last hebt van je lijf of als je lijf last heeft van jou. Op www.kernkrachtnu.nl kun je daar meer over terug lezen

Wat is je liefde/passie voor het aanbod?: We hebben allemaal patronen, of we dat nu leuk vinden of niet. Sommige patronen ken je maar al te goed, maar sommigen zijn zo eigen aan wie jij bent dat je ze helemaal niet zien kan. En juist die patronen kunnen ontzettend bepalend zijn voor je handelen en keuzes.
Vaak worden patronen weg gezet als irritante structuren die doorbroken moeten worden, ik zie dat anders.
Ik voel een diepe liefde voor patronen en de mensen die de moed hebben ze te leren kennen. Patronen slepen ons door de meest donkere periodes van ons leven heen, ze zorgen dat we overeind blijven onder de meest extreme omstandigheden. Dat maakt van een patroon een eerbiedwaardige structuur waar een ongelofelijke hoeveelheid energie, kracht en kennis in schuildt. Die energie en kracht vrij maken voor vrije en bewuste keuzes, daar ligt mijn passie, dat is waar transformatie begint en zich een werkelijkheid ontvouwd die je niet voor mogelijk houdt.
Het is elke keer weer fantastisch om daar aan bij te mogen dragen.
Wat zijn je belangrijkste expertises- en wat zijn je belangrijkste ervaringen?: Alle studie en kennis ten spijt is dat niet waar mijn grootste kwaliteit ligt, het is slechts de basis van waaruit ik handel. Waar ik echt goed in ben is jou de ruimte geven om met liefde en humor naar je minst charmante en minst fraaie kanten te kijken. Daarmee creëer ik ruimte om helemaal, ongegeneerd mens te zijn. Dat brengt ontspanning en vaak ook plezier. Vanuit die basis kom je weer bij je eigen diepe wijsheid en creativiteit en vind je oplossingen voor je problemen en de kracht om die oplossingen uit te voeren.
# recidiverende lichamelijke klachten
# stress
# burnout
# lichamelijk onverklaarbare klachten
# problemen met grensgevoel
# wheel of Consent
# van machteloosheid naar invloed

Heb je een website?: Www.kernkrachtnu.nl

Waar je mij eventueel voor kunt vragen in het bedrijfsleven: creëren van gevoel van veiligheid binnen een team
Pest problematiek binnen groepen
Versterken autonomie binnen teams
Feedback training
Wat wil je nog ontdekken/ onderzoeken?: Spreken in publiek
Creëren sterkere marketing