Weg van de Webweefsters

Het Vijfde Huis Livingstonelaan 54, Gouda

De Weg van de Webweefster is een bijzonder pad dat je de handvatten geeft om ritueel textielwerk in je leven te verweven. Je leert over de bezieling van je materialen en je creaties, en gaat aan de slag om bewust bezielde voorwerpen te gaan maken. Zo krijg je een praktische, krachtige manifestatietechniek aangeleerd waardoor je meer in verbinding komt te staan met het Levensweb.

Vrouwencirkel

Het Vijfde Huis Livingstonelaan 54, Gouda

Om laagdrempelig vrouwen hun vrouwelijke kracht, energie, natuur, te laten ontdekken en verkennen geef ik vrouwencirkels in Gouda. Deze vrouwencirkels zijn laagdrempeliger dan de Tempel. De Tempel is een heilige ruimte waarin er ceremonieel te werk gegaan wordt en alles eigenlijk één groot ritueel is en er zo min mogelijk gepraat wordt.

€20,