Nieuwsflits – 18 mei 2020

Omdat wij vanwege COVID-19 onze deuren moesten sluiten,  zijn de publiek toegankelijke activiteiten in onze kalender flink gedaald. Wij blijven positief en gaan er vanuit dat de tijdelijke blanco bladzijden en Het Vijfde Huis weer snel gevuld zijn met een fijne reuring.

Ondanks dat bepaalde activiteiten tot 30 pers. vanaf 1 juni (met  inachtneming van…) weer mogen, willen wij er zeker van zijn dat ons aandeel hierin correct zal worden uitgevoerd. Het Vijfde Huis wil kunnen garanderen dat iedereen met een gerust hart kan binnenkomen. Momenteel zijn wij met verschillende trainers en ondernemers in gesprek om duidelijke afspraken neer te kunnen zetten die met alle (huidige) wettelijke maatregelen rekening houden.

Wij merken dat er op sommige punten onduidelijkheid is. Het Vijfde Huis heeft meer tijd nodig om dit (grijze) gebied verder te onderzoeken. Daarom hebben wij besloten om niet per 1 juni maar vanaf 15 juni voor deze groepen weer open te gaan.

Hartelijke groet,
Team H5H.

Nieuwsflits - 13 mei 2020

In de onlangs verstuurde mei – nieuwsbrief  “Speling met gevierde teugels”  hebben wij aangekondigd dat er weer ruimte gaat komen binnen het Vijfde Huis voor meer activiteiten, vanwege de gefaseerde versoepeling van de corona-maatregelen.
 
Er komen al vragen binnen over wat wel en niet mogelijk is.
 
Wij gaan nu met elkaar in overleg over de concrete uitwerking hiervan. Daarbij willen wij gaan onderzoeken wat er, vanuit de actuele maatregelen, al echt mogelijk is en wat nog niet kan.
Wij komen hier in ieder geval voor 15 juni, uitgebreid op terug.
 
Heb je tussentijds vragen, ideeën of anderszins een bijdrage, laat het ons weten, dan kunnen wij dit meenemen in onze reactie.
 
HIER vind je meer informatie over de meest recente maatregelen.
 
 
Hartelijke groet,
Team H5H
 

WhatsApp chat