Philosopy4life

Heb jij dat ook? Je zit vast in de alledaagse sleur en het leven lijkt alleen maar te gaan over het weer en het werk. Je weet dat er meer is maar je hoofd is te druk voor focus. Je wilt zinvoller in het leven staan, je richten op waar het echt om gaat, dat wat essentieel zou moeten zijn. Maar… je weet niet precies hoe je de eerste stap moet zetten.

Filosofie kan je daar bij helpen. Door te filosoferen ontwikkel je inzicht in wat je doet en wat je wilt. Het gaat dan niet om het bestuderen van ingewikkelde begrippen en theorieën maar om het aanleren van praktische vaardigheden: vragen stellen, luisteren, werken binnen je vermogen, reflecteren en durven beslissen. Het doel? Grip krijgen op je leven, oftewel Philosophy4Life.