Kleuterdans

Creative Dance Kids

Een korte reeks danslessen voor jongens en meisjes in de kleuterleeftijd.
In deze lessen staat het plezier in dansen voorop.
De kinderen krijgen algemene dansvorming, dat vooral is op expressie, fantasie en inbeeldingsvermogen.
Kleuterdans sluit aan bij de belevingswereld van een kind.
We springen als een kikker, stampen als een olifant, trippelen als een muis,
we spelen met langzaam en we spelen met snel.